Trang chủ / Việc làm kho bãi theo giờ / Lotte

a

Lotte

VLTGa

VLTG Địa chỉ công ty: y

VLTG Hạn nộp hồ sơ : 26/07/2022

Lượt xem: 53

VLTG

Thông tin tuyển dụng

dollar

Mức lương: 7.774.477đ/giờ

search-job

Số lượng tuyển dụng: 4

vltg

Nơi làm việc: ggs - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

giới tính

Giới tính: Nữ

ngành nghề

Ngành nghề: Kho bãi

học vấn

Học vấn tối thiểu: Không yêu cầu

công việc

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

vltg

Hình thức trả lương: Theo giờ

công việc

Thời gian thử việc: 4 ngày

học vấn

Cấp bậc: Cấp bậc mong muốn

lịch

Lịch làm việc

Công việc này có 1 ca làm, bạn sẽ được sắp xếp cụ thể khi trao đổi trực tiếp.

dot Ca 1

Giờ làm: 16:56 - 16:56

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Ngày làm: thứ 2, thứ 3, thứ 4

Mô tả công việc

Tìm kiếm, thu thập thông tin, tiếp cận và phát triển các dự án và đối tác tiềm năng liên quan tới các dự án xây lắp cơ điện
- Thiết lập, duy trì trì liên lạc thường xuyên với khách hàng/chủ đầu tư và các bên liên quan, gặp gỡ, trao đổi để cập nhật, nắm bắt các nhu cầu, thay đổi, phát sinh trong quá trình tiếp cận dự án (kế hoạch đấu thầu, thay đổi thiết kế....)
- Phối hợp với bộ phận dự toán/kỹ thuật của công ty để thực hiện chào giá, chào giải pháp kinh tế kĩ thuật cho khách hàng đảm bảo đúng hạn và chất lượng cao
- Tham gia thương thảo, kí kết hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng, thực hiện dự án.
- Phối hợp hỗ trợ bộ phận Quản lý hợp đồng và phòng quản lý thi công để cùng thực hiện tốt các trách nhiệm trong hợp đồng: Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao hàng hoá, dịch vụ lắp đặt hồ sơ thanh toán và tiến độ thanh toán của khách hàng.
- Thực hiện việc báo cáo tổng kết và lập kế hoạch kỳ kế tiếp trong các cuộc họp kinh doanh hàng kỳ.
- Gặp gỡ, trao đổi giới thiệu năng lực công ty với các khách hàng, đối tác tiềm năng
- Tham mưu xây dựng định hướng phát triển kinh doanh cho công ty, chủ động tìm kiếm dự án qua các phương tiện thông tin, đề xuất với Ban giám đốc hướng triển khai tiếp cận dự án

Yêu cầu công việc

Tìm kiếm, thu thập thông tin, tiếp cận và phát triển các dự án và đối tác tiềm năng liên quan tới các dự án xây lắp cơ điện
- Thiết lập, duy trì trì liên lạc thường xuyên với khách hàng/chủ đầu tư và các bên liên quan, gặp gỡ, trao đổi để cập nhật, nắm bắt các nhu cầu, thay đổi, phát sinh trong quá trình tiếp cận dự án (kế hoạch đấu thầu, thay đổi thiết kế....)
- Phối hợp với bộ phận dự toán/kỹ thuật của công ty để thực hiện chào giá, chào giải pháp kinh tế kĩ thuật cho khách hàng đảm bảo đúng hạn và chất lượng cao
- Tham gia thương thảo, kí kết hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng, thực hiện dự án.
- Phối hợp hỗ trợ bộ phận Quản lý hợp đồng và phòng quản lý thi công để cùng thực hiện tốt các trách nhiệm trong hợp đồng: Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao hàng hoá, dịch vụ lắp đặt hồ sơ thanh toán và tiến độ thanh toán của khách hàng.
- Thực hiện việc báo cáo tổng kết và lập kế hoạch kỳ kế tiếp trong các cuộc họp kinh doanh hàng kỳ.
- Gặp gỡ, trao đổi giới thiệu năng lực công ty với các khách hàng, đối tác tiềm năng
- Tham mưu xây dựng định hướng phát triển kinh doanh cho công ty, chủ động tìm kiếm dự án qua các phương tiện thông tin, đề xuất với Ban giám đốc hướng triển khai tiếp cận dự án

Quyền lợi

Tìm kiếm, thu thập thông tin, tiếp cận và phát triển các dự án và đối tác tiềm năng liên quan tới các dự án xây lắp cơ điện
- Thiết lập, duy trì trì liên lạc thường xuyên với khách hàng/chủ đầu tư và các bên liên quan, gặp gỡ, trao đổi để cập nhật, nắm bắt các nhu cầu, thay đổi, phát sinh trong quá trình tiếp cận dự án (kế hoạch đấu thầu, thay đổi thiết kế....)
- Phối hợp với bộ phận dự toán/kỹ thuật của công ty để thực hiện chào giá, chào giải pháp kinh tế kĩ thuật cho khách hàng đảm bảo đúng hạn và chất lượng cao
- Tham gia thương thảo, kí kết hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng, thực hiện dự án.
- Phối hợp hỗ trợ bộ phận Quản lý hợp đồng và phòng quản lý thi công để cùng thực hiện tốt các trách nhiệm trong hợp đồng: Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao hàng hoá, dịch vụ lắp đặt hồ sơ thanh toán và tiến độ thanh toán của khách hàng.
- Thực hiện việc báo cáo tổng kết và lập kế hoạch kỳ kế tiếp trong các cuộc họp kinh doanh hàng kỳ.
- Gặp gỡ, trao đổi giới thiệu năng lực công ty với các khách hàng, đối tác tiềm năng
- Tham mưu xây dựng định hướng phát triển kinh doanh cho công ty, chủ động tìm kiếm dự án qua các phương tiện thông tin, đề xuất với Ban giám đốc hướng triển khai tiếp cận dự án

Hồ sơ bao gồm

Tìm Kiếm, Thu Thập Thông Tin, Tiếp Cận Và Phát Triển Các Dự Án Và Đối Tác Tiềm Năng Liên Quan Tới Các Dự Án Xây Lắp Cơ Điện - Thiết Lập, Duy Trì Trì Liên Lạc Thường Xuyên Với Khách Hàng/chủ Đầu Tư Và Các Bên Liên Quan, Gặp Gỡ, Trao Đổi Để Cập Nhật, Nắm Bắt Các Nhu Cầu, Thay Đổi, Phát Sinh Trong Quá Trình Tiếp Cận Dự Án (kế Hoạch Đấu Thầu, Thay Đổi Thiết Kế....) - Phối Hợp Với Bộ Phận Dự Toán/kỹ Thuật Của Công Ty Để Thực Hiện Chào Giá, Chào Giải Pháp Kinh Tế Kĩ Thuật Cho Khách Hàng Đảm Bảo Đúng Hạn Và Chất Lượng Cao - Tham Gia Thương Thảo, Kí Kết Hợp Đồng Và Theo Dõi Thực Hiện Hợp Đồng, Thực Hiện Dự Án. - Phối Hợp Hỗ Trợ Bộ Phận Quản Lý Hợp Đồng Và Phòng Quản Lý Thi Công Để Cùng Thực Hiện Tốt Các Trách Nhiệm Trong Hợp Đồng: Hồ Sơ Nghiệm Thu, Bàn Giao Hàng Hoá, Dịch Vụ Lắp Đặt Hồ Sơ Thanh Toán Và Tiến Độ Thanh Toán Của Khách Hàng. - Thực Hiện Việc Báo Cáo Tổng Kết Và Lập Kế Hoạch Kỳ Kế Tiếp Trong Các Cuộc Họp Kinh Doanh Hàng Kỳ. - Gặp Gỡ, Trao Đổi Giới Thiệu Năng Lực Công Ty Với Các Khách Hàng, Đối Tác Tiềm Năng - Tham Mưu Xây Dựng Định Hướng Phát Triển Kinh Doanh Cho Công Ty, Chủ Động Tìm Kiếm Dự Án Qua Các Phương Tiện Thông Tin, Đề Xuất Với Ban Giám Đốc Hướng Triển Khai Tiếp Cận Dự Án

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ: H
- Địa chỉ: hi
- Hạn nộp: 26/07/2022

VLTG

Việc làm cùng nhà tuyển dụng

Ầdmin

monney 555.500đ/giờ

monney Toàn thời gian

monney Nam Định

Lhhj

monney 88.000đ/giờ

monney Làm từ xa

monney Ninh Bình

Hcgvv

monney 112.222đ/giờ

monney Toàn thời gian

monney Ninh Bình

tag

Từ khóa liên quan